avatar
🎀Đài Trang🎀
BIGO ID:751503595
Follow
Enjoy LIVE on phone
  screen_gift_tag
  Be polite and respectful. Any displays of smoking, vulgarity, pornography and nudity are prohibited on BIGO LIVE. If such activity is conducted, the account will be banned. 24 hour monitoring is in use.
  Send
  Recommended Live
  Change
  More
   Bar
   😙
   comments 12
   Login
   Mọi người đều nghĩ tôi là:☺️Đơn thuần,😳Cần người bên cạnh Bạn cũng thích nó đúng không?
   comments 5
   Login
   ❤️
   comments 3
   Login
   🤫
   comments 13
   Login
   ❤️
   comments 32
   Login
   🥰
   comments 32
   Login
   Đàn ông lắm tiền hay không, không quan trọng, quan trọng có vì bạn mà tiêu tiền hay không đấy mới là vấn đề. Tâm đặt đâu thì tiền sẽ đặt đấy. Ga lăng là tốt, nhưng ga lăng với tất cả phụ nữ thì không bình thường.
   comments 25
   Login
   Hi
   comments 64
   Login
   Nơi này bình yên thật
   comments 20
   Login
   💓
   comments 13
   Login