Đừng trách mẹ dung trách cha Đừng trách người ta thay lòng đổi dạ Đừng trách cuộc đời không đủ bao là Đừng trách làn gió kua xa Dừng trách lá nơi này sao rớt vội Đừng trách người 1 lần lầm lỗi Hảy tự trách mình ko đủ thứ tha
comments 45
Login
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App