Nếu được ta hãy tha thứ cho người cũng như tha thứ cho mình,chỉ cần trong lòng cảm thấy an yên là đủ🥰
comments 26
Login
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App