به بعضیام باید گفت زیادی سرتون رو بالا نگیرین گردنتون میشکنه 🤪🤪🤪 اخه بعضیا انگاری حقوق میگیرن که زیادی از حد مغرور و خودشیفته باشن که اصلا بهشون نمیاد 🙄🙄🙄
comments 1
Login
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App