อยากรู้ก็ถามดู

1members
ไม่มีอะไรมาก ง่ายๆไม่อยาก อย่าพูดหรือทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม และสำคัญ ทุกคนโตแล้ว ควรรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควร พูดไม่ควรพูด เพียงแค่นี้ก็อยู่ร่วมกันได้ ทุกๆคนมีสิทธเท่ากัน ไม่จำกัดเพศและควรเป็นวัยที่บรรรุนิติภาวะ
Join

Hot Posts

No Post
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App