ဘဝမွာခန္းနားဖို႔မလိုဘူး

1members
ဘဝမွာခန္းနားဖို့မလိုဘူးမင္ခ်စ္ေနဖို့ပဲလိုတယ္ငဘဝေလးထဲကိုသူဝင္လာတယ္ေနာက္ေတာ့ျပန္ထြက္သြားတယ္ငါကေတာ့သုကိုအသက္ထက္တန္ဖိုးထားပီးခ်စ္တယ္နင္ေျပာ္ဖို႔အတြက္ငါေနာက္ဆုပ္ေပးပါတယ္ငႏွစ္လံုးသားထဲမွာေတာ့မင္းကလြဲပီဘယ္သူမွမ႐ွိေတာ့ပါဘူးငါနာက်င္ခံဆားေနရသလိုေတာ့နင္မခံဆားရပါေဆုေတာင္းေပးပါတယ္
Join

Hot Posts

No Post
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App