AZK Studio - Yêu Music

1.28Kmembers
Đây là nhóm chia sẻ các đoạn livestream được thu hình trực tiếp của các idol thuộc team AZK khi đang live. Độ dài mỗi clip maximum là 5p Nội Quy Nhóm: 1. Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo, khiêu dâm và hành vi vi phạm pháp luật. 2. Không thảo luận những chủ đề không liên quan đến chủ đề của nhóm. 3. Nghiêm cấm những bình luận gây hấn, tiêu cực hoặc mang tính chất lăng mạ hoặc xúc phạm. 4. Có tinh thần xây dựng và phát triển nhóm. Tiêu chí hoạt động của nhóm chủ yếu là capture lại những bài hát do chính idol của team AZK, ngoài ra mọi thành viên trong nhóm đều có thể đăng video của idol mà bạn thích.
Join

Hot Posts

No Post
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App