Sống an vui

556members
Đây là nhóm giúp giao lưu, kết bạn và chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Ở đây bạn có thể chia sẻ mọi thứ từ cuộc sống hàng ngày. Nội quy nhóm: 1. Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo, khiêu dâm và các hành vi vi phạm pháp luật. 2. Nghiêm cấm các bình luận tiêu cực, xúc phạm, thiếu văn hoá. 3. Khuyến khích post bài bằng hình ảnh hoặc video đẹp.
Join

Hot Posts

No Post
  • Scan this code with your phone's Camera app to download Bigo Live App